Postępowanie rozwodowe, mimo iż ze swej natury nigdy nie jest przyjemne, w praktyce może okazać się dla małżonków znacznie mniej przykre i uciążliwe, niż pierwotnie mogło się wydawać, wszystko zależy bowiem od tego o jaki rozwód strony będą zabiegać, z orzeczeniem o winie czy też bez, oraz czy w sądzie działać będzie za strony profesjonalny pełnomocnik, np. adwokat.

Długi proces rozwodowy nie jest więc regułą, praktyka pokazuje jednakże, że nawet w przypadku, gdy strony zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu i nie chcą by sąd orzekał o winie za rozpad małżeństwa, postępowanie rozwodowe może się przedłużyć z uwagi na błędy procesowe popełniane przez strony, które samodzielnie inicjują całe postępowanie oraz przychodzą na rozprawę bez adwokata.

O tym, że postępowanie rozwodowe rozpoczyna się od złożenia pozwu jest raczej oczywiste, natomiast mniej oczywiste są już wszelkie warunki formalne, które pozew powinien spełniać, aby mógł trafić do rozpoznania. Pozew rozwodowy winien zatem nie tylko odpowiadać warunkom, które dotyczą każdego pisma procesowego, wynikającym z regulacji zawartych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, lecz także powinien zostać wniesiony do właściwego sądu, powinna zostać uiszczona od niego stosowna opłata sądowa oraz powinny zostać do niego dołączone dokumenty właściwe tylko dla tego rodzaju spraw, np. odpis aktu małżeństwa stron, o czym występujący w sprawie o rozwód małżonkowie zazwyczaj zapominają.

W przypadku zaistniałych braków sąd oczywiście wezwie powoda do ich uzupełnienia, jednakże należy pamiętać, że nieuzupełnienie na wezwanie sądu wskazanych uchybień w terminie tygodniowym skutkować będzie zwróceniem wniesionego pisma, w takim więc przypadku, aby postępowanie rozwodowe ponownie zainicjować, konieczne będzie wniesienie kolejnego pozwu, co oczywiście znacznie oddala w czasie rozpoznanie sprawy.

Natomiast zlecając profesjonalnemu pełnomocnik prowadzenie sprawy rozwodowej, strona ma pewność, że pozew nie tylko zostanie szybko wniesiony, ale przede wszystkim, że będzie poprawny i że sąd nie będzie musiał wzywać do uzupełnienia żadnych brakujących dokumentów czy oświadczeń, czego rezultatem będzie szybsze wyznaczenie pierwszej rozprawy rozwodowej.

Często również zdarza się, że strona działająca samodzielnie nie do końca rozumie całą procedurę postępowania rozwodowego oraz wszystkie instytucje z nim związane, co powoduje, że trudno jej zająć jednoznaczne stanowisko w sprawie i również wpływa na czas trwania całego postępowania. Zaangażowanie adwokata do prowadzenia postępowania rozwodowego pozwala stronie nie tylko mniej denerwować się całą zaistniałą sytuacją, lecz także mieć pewność, że pełnomocnik w sposób precyzyjny przekaże sądowi stanowisko swojego klienta w zakresie rozwodu i wszystkich spraw z nim związanych, podczas rozprawy sąd nie będzie więc tracić czasu na ustalanie czego strony konkretnie żądają, lecz będzie mógł szybko przystąpić do merytorycznego rozpoznania sprawy.

Profesjonalny pełnomocnik w sprawie rozwodowej wyjaśni też klientowi wszystkie niuanse postępowania rozwodowego oraz podpowie co zrobić, aby postępowanie rozwodowe szybko zakończyć, a jednocześnie, aby uzyskać jak najkorzystniejszy dla klienta wyrok rozwodowy.

Zdarza się też, że jeden z małżonków wcale nie chce, aby rozwód szybko się zakończył, co spowodowane może być nawet złośliwością względem partnera, i wówczas taki małżonek celowo podejmuje działania zmierzające do jak najdłuższego prowadzenia postępowania, z takimi zachowaniami adwokat też jednak sobie poradzi, stosując odpowiednie środki procesowe.

Postępowania rozwodowe dotykają bardzo delikatnej materii, z czego czasem nawet małżonkowie wnoszący o rozwód nie zdają sobie do końca sprawy i są bardzo zdziwieni, gdy na sali sądowej padają pytania dotyczące ich pożycia intymnego, przed takim zaskoczeniem z pewnością uchroni pełnomocnik, który nie tylko uprzedzi o jakie kwestie sąd będzie pytać, lecz również doradzi jak przeprowadzić postępowanie, aby było ono jak najmniej niekomfortowe dla strony. Reasumując, rozwód bez udziału adwokata jest możliwy, jednakże obecność pełnomocnika nie tylko go przyspieszy, lecz również spowoduje, że będzie mniej stresujący dla mocodawcy.

Czy do przeprowadzenia szybkiego postępowania rozwodowego potrzebny jest adwokat?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *