Po rozwodzie każdy z małżonków rozpoczyna nowy etap i zaczyna żyć na własny rachunek, lecz jeśli między małżonkami w trakcie trwania małżeństwa istniała wspólność majątkowa małżeńska, to zanim drogi byłych już małżonków na dobre się rozejdą, konieczne jest przeprowadzenie podziału majątku wspólnego. O tym w jaki sposób i jak szybko dokonany zostanie podział majątku zależy od byłych małżonków, gdyż prawo w tym względzie przewiduje kilka rozwiązań z których strony mogą skorzystać.

Kluczowym dla szybkiego podziału majątku, jak dla każdego sprawnego rozstrzygnięcia sprawy, jest porozumienie stron co do tego jak podział ma wyglądać, a więc który z małżonków otrzymuje samochód, mieszkanie, działkę, itd. W wielu przypadkach małżonkowie bardzo zaciekle walczą o każdy przedmiot należący do wspólności majątkowej małżeńskiej i nie chcą słyszeć o żadnych ustępstwach i kompromisie. Takie podejście niechybnie prowadzi jednakże do tego, że o podziale majątku będzie musiał zdecydować sąd po przeprowadzeniu postępowania w tym zakresie, a więc strony w takim przypadku nie tylko nie dokonają szybkiego podziału majątku, lecz dodatkowo będę musiały ponieść znaczne koszty sądowe, dlatego zazwyczaj korzystniej jest porozumieć się co do podziału, niż prowadzić postępowanie, które finansowo może okazać się mniej opłacalne.

Jeśli strony mają wolę wypracowania wspólnego stanowiska co do podziału majątku wspólnego, jednakże emocje między nimi nie pozwalają na spokojne przeprowadzenie negocjacji, można rozważyć skorzystanie z pomocy specjalisty w tym zakresie, np. mediatora lub prawnika, który z pewnością pomoże osiągnąć stronom kompromis.

Zobacz także: 

10 błędów popełnianych przy rozwodzie

PODZIAŁ MAJĄTKU – Jakie dowody przedstawić, aby sąd podzielił majątek nierówno?

Podział majątku wspólnego małżonków, poprzez złożenie przez jednego z małżonków wniosku w tym zakresie, może zostać przeprowadzony już w trakcie postępowania rozwodowego, w jednym postępowaniu rozstrzygnięte mogą zatem zostać wszystkie sprawy dotyczące małżonków. Orzeczenie o podziale majątku wspólnego w wyroku rozwodowym jest niewątpliwe najszybszym sposobem jego przeprowadzenia, należy jednak pamiętać, że przeprowadzenie podziału podczas postępowania rozwodowego możliwe jest tylko wtedy, gdy podział nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, a więc wówczas, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku wspólnego, albo gdy sporne okoliczności można wyjaśnić w stosunkowo krótkim czasie i ograniczonym przedmiotowo zakresie.

Jeżeli jednak dokonanie podziału majątku wspólnego powodowałoby nadmierną zwłokę postępowania, sąd w odrębnym postanowieniu albo w sentencji wyroku rozwodowego pozostawia wniosek w tym przedmiocie bez rozpoznania i taka decyzja sądu nie podlega odrębnemu zaskarżeniu. Pamiętać również należy, iż zawarcie przez sąd rozstrzygnięcia w zakresie podziału majątku w wyroku orzekającym rozwód powoduje, że skuteczność owego podziału jest uzależniona od prawomocnego orzeczenia rozwodu, a więc jeśli jeden z małżonków złoży apelację od wydanego wyroku rozwodowego, to podział majątku stanie się skuteczny dopiero wówczas, gdy postępowanie definitywnie się zakończy i gdy żadna ze stron nie będzie mogła lub nie będzie chciała takiego orzeczenia zaskarżać. Dokonanie podziału majątku w trakcie procesu rozwodowego jest więc najkorzystniejsze, gdy strony nie pozostają w konflikcie również co do samego rozwodu.

Jeśli jednak zgodnego stanowiska co do podziału majątku nie udało się małżonkom wypracować podczas postępowania rozwodowego, lecz dopiero po jego zakończeniu, dokonanie szybkiego podziału jest możliwe w kancelarii notarialnej. Notariusz w takiej sytuacji sporządza między stronami umowę o podział majątku, w której szczegółowo zostaje określone jakie przedmioty majątkowe przypadają każdemu z małżonków oraz ewentualnie jakie spłaty i na rzecz którego z małżonków powinny zostać dokonane. Wizytę w kancelarii notarialnej w celu dokonania podziału majątku najlepiej jest poprzedzić telefon, gdyż wówczas notariusz wyjaśni jakie dokumenty strony winny przynieść ze sobą oraz wyznaczy dogodny dla każdego z małżonków termin spotkania, gdyż sporządzenie takiej umowy zwykle zajmuje trochę czasu, jednakże po jednej wizycie u notariusza sprawa zostaje zakończona.

Kancelaria adwokacka specjalizująca się w podziałach majątku – potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami!

Jak szybko dokonać podziału majątku?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *