Szybki rozwód zazwyczaj wiąże się z pewnymi ustępstwami, nie oznacza to jednakże, że taki rozwód jest gorszy czy mniej korzystny. Rozwiązanie przez sąd małżeństwa w stosunkowo krótkim czasie jest możliwe przede wszystkim wtedy, gdy strony zaniechają orzekania o winie, a więc wówczas, gdy sąd nie będzie musiał ustalać, który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa.

Wyrok rozwodowy z orzeczeniem o winie ma dla stron praktyczne znaczenie tylko wówczas, gdy między małżonkami istnieje znaczna dysproporcja w osiąganych dochodach czy posiadanym majątku, gdyż w przypadku, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może, na żądanie małżonka niewinnego orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, innymi słowy, małżonek nie uznany za winnego może ubiegać się o alimenty od małżonka winnego, jeśli rozwód spowodował, że znacznemu pogorszeniu uległa jego sytuacja życiowa.

W praktyce wskazany przepis jest jednakże bardzo rzadko stosowany, a wykazywanie winy w procesie rozwodowym sprowadza się zazwyczaj do udowodnienia współmałżonkowi kto ma racje i zaspokojenia własnej satysfakcji. Korzyści z przeprowadzenia szybkiego i sprawnego rozwodu są z kolei dużo dalej idące, a przede wszystkim mniej prozaiczne, podejmując więc decyzję o rozwodzie, warto o nich pamiętać.

Szybki proces rozwodowy to przede wszystkim zaoszczędzony czas oraz mniej stresu dla każdego z małżonków. W przypadku, gdy małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie, z reguły potrafią się porozumieć również w kwestii wspólnych małoletnich dzieci, co powoduje, że orzeczenie rozwodowe może zapaść już na pierwszej rozprawie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o sprawach rozwodowych – zapraszamy na naszego bloga http://sprawy-rozwodowe.info

Sprawy rozwodowe rozpatrywane są w pierwszej instancji przez właściwe sądy okręgowe, z uwagi więc, że jest ich znacznie mniej niż sądów rejonowych i że swą właściwością obejmują większy obszar, zdarza się, że rozprawy rozwodowe wyznaczane są nawet co pół roku z powodu znacznego obłożenia sądu, a co za tym idzie, jeśli w postępowaniu rozwodowym małżonkowie zaciekle walczą ze sobą i nie mają woli szybkiego zakończenia sprawy, koniecznych jest kilka rozpraw, aby wszystkie dowody przeprowadzić, postępowania takie trwają więc czasem nawet kilka lat. Konieczność stawienia się w sądzie oraz polemizowanie z zarzutami strony przeciwnej zawsze jest stresujące, w szczególności w sprawach małżeńskich, gdy na sali sądowej wyciągane są przysłowiowe „brudy”, dlatego kolejnym argumentem przemawiającym za szybkim rozwodem jest mniejszy stres z nim związany, gdyż w takich postępowaniach do dantejskich scen z reguły nie dochodzi, ponieważ małżonkowie, którzy nie wnoszą o wydanie wyroku rozwodowego z orzeczeniem o winie zazwyczaj nie chcą ujawniać szczegółów swojego małżeństwa na sali sądowej.

Przeczytaj także: Jak szybko przeprowadzić rozwód

                               10 błędów popełnianych przy rozwodzie

Kolejną korzyścią płynącą z szybkiego, „pokojowego”, rozwodu jest niezaostrzanie konfliktu między rodzicami, co pozytywny wpływ ma przede wszystkim na małoletnie dzieci. Jeśli bowiem małżonkowie rozwodzą się w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc, gdy na sali sądowej wypominają sobie wzajemnie każdą, najmniejszą nawet rzecz, angażując do tego cale rzesze świadków, postępowanie rozwodowe nie tylko trwać będzie kilka lat, lecz dodatkowo doprowadzi do takiego konfliktu między małżonkami, że sąd będzie musiał ingerować w każdą kwestię ich łączącą, gdyż w takim wypadku nie ma mowy o wypracowaniu jakiegokolwiek porozumienia.

Niestety bardzo często w takich przypadkach, małżonkowie myślą tylko o osobie, zupełnie zapominając o wspólnych dzieciach, które siłą rzeczy widzą jak rodzice zachowują się wobec siebie i niejednokrotnie stanowią dla rodziców kartę przetargową. Rodzice zaaferowani własnym konfliktem bardzo często zapominają, że poza salą sądową czeka ich dalsze życie, i mimo iż tego nie chcą, będą musieli się nawzajem tolerować, gdyż wychowują wspólne dzieci.

Jeśli natomiast rodzice potrafią rozdzielić nieudane małżeństwo od dobra dzieci, wówczas zazwyczaj udaje się im wypracować porozumienie co do opieki, wychowania i kontaktu z dziećmi bez ingerencji sądu w tym zakresie. W takim przypadku nie ma też potrzeby ograniczania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ani regulowania kontaktów co do minuty, a dzieci w mniejszym stopniu odczują negatywne konsekwencje rozwodu rodziców. W praktyce bardzo często małżonkowie decydują się na odłożenie na bok własnych emocji i żalu i decydują się ze sobą współpracować właśnie dla dobra małoletnich, co jest niezwykle pożądanym zachowaniem.

Szybkie postępowanie rozwodowe to oczywiście również mniejsze koszty dla małżonków, jest to więc kolejna korzyść z przeprowadzenia sprawnego rozwodu. Poza mniejszym honorarium dla zawodowego pełnomocnika w takim przypadku, pamiętać również należy, że zaniechanie orzekania o winie powoduje, iż sąd z urzędu zwraca powodowi połowę uiszczonej opłaty sądowej, a więc 300 zł.

Zależy Ci na sprawnym przeprowadzeniu postępowania rozwodowego? O podział majątku czy też alimenty skontaktuj się z nami!

Kancelaria prawa rodzinnego Warszawa

Jakie korzyści daje szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania rozwodowego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *